Minirenseanlegg

Minirenseanlegg er et viktig bidrag til å minske utslipp av tarmbakterier, fosfor og andre stoffer som er skadelig på vårt miljø.

Minirenseanlegg

infiltrasjonsanlegg460x201.jpg

Kommunen har rundt 480 spredte avløpsanlegg for boliger og fritidsboliger. De fleste anleggene er innlemmet i kommunal slamtømmeordning som driftes av MOVAR.

Kommunen driver kontinuerlig arbeid med å oppgradere separate avløpsanlegg i kommunen for å begrense forurensning av vassdrag i henhold til Forurensningsforskriften og lokal forurensningsforskrift.

Søknad om utslippstillatelse/byggetillatelse

I henhold til forurensningsloven skal søknad om utslippstillatelse være innvilget før nye utslipp etableres eller eksisterende utslipp utvides. Kommunen kan gi slik utslippstillatelse med hjemmel i forurensningsforskriftens kap. 12. Dersom bebyggelsen kan knyttes til offentlig avløpsnett kan kommunen kreve dette.

Det skal benyttes eget skjema for søknad om utslippstillatelse.

Bygging av avløpsanlegg er også et søknadspliktig tiltak i henhold til § 20-1 i plan og bygningsloven. Det må derfor innhentes byggetillatelse før tiltaket iverksettes. Se under ”bolig og eiendom, byggesak” på våre hjemmesider for byggesaksblanketter og for mer informasjon.Berørte naboer skal varsles om tiltaket, og det skal kvitteres for at naboer er varslet.Søknad om utslippstillatelse og søknad om tiltak sendes til kommunen samlet.Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven og etter forurensningsloven.

Rusviktjern

En fullstendig byggemelding for små avløp​sanlegg vil normalt inneholde følgende:

 1. Søknad om ansvarsrett hvor de ulike ansvarsområdene er oppgitt. For bygging av mindre avløpsrenseanlegg kreves følgende ansvarsområder:
  • ​​ansvarlig søker (SØK)
  • ansvarlig prosjekterende (PRO)
  • ansvarlig utførende (UTF)
  • kontrollerende (KTR)
 2. Søknad om ansvarsrett skal vedlegges godkjenningsbevis for sentrale godkjenninger for de aktuelle ansvarsområdene, alternativt søknad om lokal godkjenning dersom sentral godkjenning ikke foreligger
 3. Samsvarserklæring for prosjektering. 

 

Krav til SØK, PRO, UTF

 • SØK: Ha sentral godkjenning eller søke om lokal godkjenning for godkjenningsområdet
 • PRO: Ha dokumentasjon på gjennomført kurs om prosjektering av mindre avløpsanlegg
 • UTF: Ha ADK 1 kurs pluss  dokumentasjon på gjennomført kurs om bygging av mindre avløpsanlegg.
 • Har du ikke formell kompetanse er det nødvendig å sende inn henvisning til tidligere prosjekter. Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss!

Erfaring fra vår kommune og andre kommuner viser at mange avløpsanlegg ikke holder god nok standard. 

Undersøkelser viser at også mange nyere anlegg ikke tilfredsstiller dagens krav. Dette kan skyldes feil under prosjektering, bygging eller bruk. I Våler kommune har vi tatt konsekvensen av det og derfor strenge i forhold til hvem som blir godkjent som prosjekterende og utførende. 

Slik håper vi å kunne unngå problemer med anlegget i fremtiden og effektivisere saksbehandlingen. Det skal lønne seg å ha kompetanse og drive profesjonelt!

Se "Søknad om utslippstillatelse"