AKSJON EIERLØSE BÅTVRAK

Det dukker stadig opp eierløse båter og eierløse båtvrak som ingen vil ta ansvaret for. For å begrense forurensningsfaren, arrangeres "aksjon eierløse båtvrak" en gang om våren og en gang om høst.

baatvrak.jpg

Bilde 1. Tatt fra aksjonen i 2013 ved fergeleiet mot Dillingøy

Tidsrom:

Årets runde med fjerning av eierløse båter, hensatte båter og båtvrak vil skje i uke 23 og 24.

Start dato: 6.6.2016

Start dato: 20.6.2016

Tema:

MOVAR går igjen sammen med kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler for å rydde opp i eierløse båtvrak og båter langs kysten og i Vansjø og som ligger henslengt på steder som er åpne for allmenn bruk og ferdsel. Slik at vi får et triveligere nærmiljø å ferdes i. Vennligst ta kontakt med kommunen der båten ligger. Kommunene vil foreta en vurdering om det er ønskelig eller mulig å fjerne båten/båtvraket.

Utførelse:

Når Våler kommune mottar tips om et båtvrak, dra vi ut å befarer båten. Ansees den som en hensatt båt eller båtvrak vil den bli merket med en lapp og etter 1-2 uker vil den bli levert inn til MOVAR for avfallsbehandling.

OBS:

Våler kommune har ikke mulighet å overdra eierløse båter som vi varsler til privatpersoner, organisasjoner, eller firmaer. Båtene skal gå til forsvarlig avfallbehandling.

Gjelder ikke båter eller båtvrak som ligger på privat eiendom

Våler kommune  frakter båtvrakene eller de eierløse båtene til  MOVAR for avfallshåndtering, etter å ha plukket de ren for trevirke på plastbåter, fjernet ledninger/EE-avfall, motorer ol. 

 

Alternativ registrering av saker, rett i nettleseren eller via mobilen uten å bruke epostklient:

  • via FiksGataMi, bruk "BÅTAKSJON" i Emnefeltet og velg da "Forsøpling"  under nedtrekkslisten Kategori. Her kan dere også legge ved et bilde under registreringen.
  • via kontaktskjema på Våler kommune sin hjemmeside, velg da "Renovasjon/søppel" under Tekniske tjenester.
Kontaktpersoner er som følger i kommunene:
Kommune: Kontaktperson: Telefon:
Moss Gyda Rolfsøn 400 21 011
Rygge    
Råde Gaute Walberg 971 61 325
Våler Erik Nilsen 979 69 001
Vestby Svend Skåra 474 69 011
MOVAR Hege A. Hellem 976 87 544

logo_rydd_en_strand.jpg