Gjenbruk

Gjenbruk=Gjenstander, klær, møbler og annet som en annen person finner nyttig og brukbar når du har gått lei, eller ikke finner behov for å ha den lengere. Behøver du å kaste den, eller ødelegge den? Nei! 

Sorteringsveiledning ved Solgård avfallsplass finner du her

Klær og sko:

I Våler har UFF Norge to innsamlingspunkter for brukte klær, sko, myke leker og tekstiler, disse er utplassert ved Joker Folkestad og Spar sperrebotn.

Sykler:

Sykler kan gis til KIAS som er en attføringsbedrift i Moss, der de reparerer og vidreselger dem. Se www.kias.as

Trykk på bilde for å se hvor du kan levere ting til gjenbruk.

 UFF Norge.png