Kontrollrunde 2 - spredt avløp (2014)

Oppstart av kontrollrunde 2 av minirenseanlegg i Våler kommune.

5224278_2313974.jpg

Driftassistansen i Østfold, vil starte med kontrollrunde 2 av minirenseanlegg i Våler kommune.

Kontrollen vil foregå i perioden 1.mars til 31.mai. 

Kontrollen vil bli utført innen for normal arbeidstid, og dere vil finne en lapp i postkassen når kontrollen er utført.

DaØ tar kontakt med anleggseier hvis dem er hjemme når DaØ ankommer. DaØ tar gjerne flere anlegg på en og samme dag og det er administrativt vanskelig å varsle på forhånd eksakt når de kommer. Håper denne arbeidsplanen er til å leve med.

De firmaene som har serviceavtaler i Våler er kjent med perioden anleggskontrollen vil foregå, og det er god dialog mellom DaØ og de som utfører service. Erfaringene har vist at det er verdifullt med en dialog mellom de nevnte parter for å gjøre renseresultatene enda bedre. 

Her kan du lese om utfallet av kontrollrunde 1 som ble utført i 2011 ---> Rapport - kontrollordning for minirenseanlegg 2011

Ønsker du å vite resultatet på ditt anlegg, utført i 2011, ta kontakt med fagansvarlig for vann, avløp og renovasjon, 69289135 eller epost: erik.nilsen@valer-of.kommune.no

For dere som allerede har hatt besøk, beklager vi at vi ikke fikk sendt ut informasjonen i forkant av kontrollen.