Tilsyn private avløpsanlegg

Her finner skal du informasjon om det tilsynet kommunen er pliktig å ha på private avløpsanlegg.

Trykk på bildet under for å lese om de siste kontrollrundene Våler kommune har gjennomført med hjelp av DaØ.

spredt_avloep_sintef.jpg

avlop.no kan du lese mere om kontroll og tilsyn