Dokultur

Dokultur i Våler kommune

Avløpsnettet og avløpspumpestasjonene er bygget for å ta hånd om avløp fra husholdninger, men mange kaster ting i vasken og toalettet som skulle vært kastet i søppla. (Våtservietter, engangskluter, matrester, stekefett mm.) Alt skal i søpla, selv om det står på pakningene at det kan kastes i toalettet!

Våler kommune opplever stadig tilfeller av gulvtuer/filler i avløpsnettet og d riftsavdelingen må ofte rykke ut for å ordne opp når det er tilstopping på ledningsnettet, og i mange tilfeller skyldes dette at folk har kastet ting i toalettet som fører til at ledningen etter hvert har tettet seg.
Tette avløp skaper igjen problemer både for deg, naboen og kommunen. Fremmedelementer i avløpsnettet kan bl.a. føre til tilstopping av kommunale og private avløpsledninger med den konsekvens at det blir tilbakeslag i nettet og kloakken kan komme inn i boliger.
Kommunen får igjen høyere driftskostnader som til sist blir fakturert våre abonnenter gjennom avløpsgebyret.   Det er viktig å huske på at toalettet ikke er en søppeldunk.

 

Ingen søppeldunk = Ikke kast i do:

  • Søppel som gulvtuer, Q-tips, bind, bleier, bomull, kluter, pussegarn m.m. skal ikke kastes i toalettet. Dette skal kastes i søppeldunken.
  • Spesialavfall som olje og oljeprodukter, løsemidler, tynner, maling/beis, fotovæske, fargestoff og kontaktlim skal ikke helles i vasken eller i toalettet. Renseanleggene renser avløpsslam slik at det kanskje kan brukes til gjødsel og jordforbedring, mye søppel og miljøgifter kan føre til at slam fra renseanleggene blir uegnet i jordforbedring. Spesialavfall skal samles opp og leveres på miljøstasjonen i ditt nærområde.
  • Fett og matolje i små mengder kan hjemmekomposteres eller sorteres sammen med matavfall. Matolje i store mengder må samles på kanner/ flasker og leveres til avfallsmottak.

Gylden regel: ALT GJENNOM KROPP, ER TOPP! HVIS IKKE KAN DET BLI FULL STOPP !!

Matavfall:

Matavfall i do tiltrekker seg rotter, og det vil vi ikke ha i et boligområde, Matfettet setter seg igjen på rørveggene, som igjen fører til tette rør.

Samfunnets blodårer:

Man kan tenke seg at vann- og avløpsledninger er samfunnets blodårer. Tilfører vi for mye fett, så får vi en blodpropp. Det er ikke ønskelig.

 

Virksomhet for Miljø og teknikk