Nyttige linker for vann, avløp og renovasjon

Her vil det komme fortløpende nye linker som hovedsaklig har faglig innhold til VAR-området. (vann, avløp og renovasjon)

Nyttige linker

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
(ligger på KST 03.03.11 sak 0003/11 )

Informasjonsside om mindre avløpsanlegg – www.avlop.no

Teknisk godkjente anlegg av SINTEF www.sintefcertification.no

Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no

Grunnvann (Brønnvann) – www.grunnvann.no

Byggsøk – www.byggsok.no

Veiledning til ”Drikkevannsforskriften”  - www.mattilsynet.no/drikkevannsforsfriften