Private stikkledninger

Private stikkledninger

Vann- eller avløpslekkasjer på privat stikkledning som er tilknyttet offentlig nett er ledningseiers ansvar, og må utbedres snarest av ledningseier.

Er du i tvil om hvem som eier ledningen, forespør kommunen

.

Skille mellom "privat" og kommunal" eiendom:

Skille mellom "privat" og kommunal" eiendom

 

Ved ekstreme værsituasjoner som fører til vannmengder som ledningsnettet ikke er dimensjonert for vises det til ”standard abonnementsvilkår for vann og avløp” for klargjøring av ansvarsforhold.