Lekkasje, utette kraner

Har du lekkasje på dine VA-ledninger?

Hva betyr utette kraner eller ventiler for deg i Våler kommune

Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne, trekant eller hjul på måleren fortsatt beveger seg, har du en lekkasje på det interne nettet.

Et rennende vannklosett vil kunne bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året. Vannforbruk som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Må vannforsyningen stenges på hovedledningen ved en utbedring av lekkasje, ta kontakt med Våler Vannverk SA.

 

Tabell: Beregnet merforbruk
Installasjon Merforbruk vann (beregnet) Beregnet merkostnad**
   (m3/år)* Vann (kr/år) Avløp (kr/år) Sum merkost. (kr/år)
Dryppende kran (ca 1 drypp/s) 8  140  233  373
Rennende kran (2mm stråle) 45  788  1 312  2 099
Hull på rør (0,5mm stort) 171  2 994  4 987  7 981
         
Lekkasje i WC (ikke synlig) 100  1 750  2 915  4 665
Lekkasje i WC (synlig) 200  3 500  5 830  9 330
Lekkasje i WC (urolig overflate) 400  7 000  11 660  18 660
         
* 1m3= 1000 liter        
** Beregningsgrunnlag er fra "betalingssatser 2014" for Våler kommune og Våler vannverk SA

 

Slik kan du teste om du har lekkasje i WC:

Hvis du ser bevegelse i vannoverflaten eller du hører toalettet ”suse” hele tiden, da har du en lekkasje.

Egenkontroll:

Foreta gjerne månedlige avlesninger for å avdekke en eventuell lekkasje på et tidlig tidspunkt. Disse avlesningene skal ikke sendes inn, men hvis du plutselig får en kraftig økning i vannforbruket, kan det tyde på at du har en lekkasje.