Vannlekkasje eller tett avløp

Vakttelefoner ved vannlekkasje/rørbrudd/tilbakeslag

 

Vaktelefon ved lekkasje/rørbrudd/tilbakeslag
Hendelse Kontaktsted Tidsrom Telefon
1_vann.jpg Avløpsproblem Våler kommune 24/7 477 90 178
1_avloep.jpg Vannlekkasje Våler vannverk 24/7 69 28 75 80

 

Vann- eller avløpslekkasjer på privat stikkledning som er tilknyttet offentlig nett er ledningseiers ansvar, og må utbedres snarest av ledningseier.

Er du usikker om det er en privat eller offentlige ledning? SE HER

Hva kan en lekkasje eller utette kraner koste? SE HER