Budsjett og regnskap

Her legger vi ut aktuell handlingsplan, budsjett og regnskap.

Lurer du på hva vi skal bruke pengene på i Våler kommune de neste fire årene? Her kan du se Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2018 – 2021, inkludert budsjett 2018.

Dette er Rådmannens forslag som skal behandles av Formannskap og kommunestyre.

Trykk på bildet for å se hele dokumentet

Handlingsprogram 2018 - 2021

Prosessen videre:

  1. Formannskapets innstillende møte er 28. november 2017.
  2. Innstillingen legges så ut til offentlig ettersyn i 14 dager.
  3. Kommunestyret gjør endelig vedtak i sitt møte 14. desember 2017.

Klikk her for å se årsregnskapet for 2016


Handlingsprogram 2017-2020

Klikk på bildet for å se handlingsprogrammet

Protokoll fra Kommunestyret 15.12.2016


Her finner du årsberetning for 2015

Her finner du årsregnskap for 2015

small_handlingsplan.jpg
Klikk på bildet for å se