Bygdebøker

Gårdshistorie for Våler kommune, i alt 5 bind. Forfatter av bøkene er Einar Pedersen. Kan kjøpes enkeltvis eller komplett.

Bygdebøkene

Pris for bind 1-3 kr. 375,-
Pris for bind 4 og 5: kr. 450,-
Pris hele samlingen: kr. 2000,-

Bøkene selges på Bygdesentralen i Svinndal og hos Våler kommune - oppvekst og kultur. 
Bøkene kan også fås tilsendt ved henvendelse Oppvekst og kultur, Herredshuset,v/ Rita Larsen,
tlf: 69289120 eller rita.larsen@valer-of.kommune.no. Porto/ oppkravsgebyr kommer da i tillegg.