Bygdebøker

Gårdshistorie for Våler kommune, i alt 5 bind. Forfatter av bøkene er Einar Pedersen. Kan kjøpes enkeltvis eller komplett.

Bygdebøkene

Pris for bind 1-3 kr. 375,-
Pris for bind 4 og 5: kr. 450,-
Pris hele samlingen: kr. 2000,-

Bøkene selges i Sparebank1 Moss, Halmstad Bok og Papir, Rygge, Råde Bok og Foto A/S, Råde, Bygdesentralen i Svinndal, Gretes gårdsbutikk, Svinndal. Bøkene kan også fås tilsendt ved henvendelse Oppvekst og kultur, Herredshuset,v/ Rita Larsen, tlf: 
69289120 eller rita.larsen@valer-of.kommune.no. Porto/ oppkravsgebyr kommer da i tillegg.