Bygdedag 2013

Bergtunet søndag den 16. juni 2013. Foto: Lillian Høstaker og Rita Larsen En vellykket bygdedag med mange lag- og foreninger, utstillere, underholdning og besøkende! Ordfører delte ut innsatspriser, kulturpriser og byggeskikkpris: Innsatspriser idrettsbrager (for årene 2011 – 2012): Pål Eirik Gundersen (bryting). Mads Østberg (rallykjøring). Dennis Olsen (gokartkjøring). Kenneth Edstrøm (modellspeed-båtracing). Martin Ellegård (gokartkjøring). Camilla Antonsen (rallycross). Kristoffer Mindrebøe (biljard). Innsatspriser kulturlivet generelt (for årene 2011 – 2012): Turgruppa ”Fiin gammel”. Våler og Svinndal Frivilligsentral. Byggeskikkprisen (for årene 2011 – 2012): Arne Hovland og Janka Bednarczyk 1591 Sperrebotn for oppføring av nytt bolighus, enebolig, Rød Gård.