Bygdedag 2015

Foto og tekst: Lillian Høstaker; Oppvekst og kultur. Vel overstått bygdedag; stort oppmøte og flott vær ! Takk til alle deltagere og besøkende ! Stands ved i alt 35 lag/foreninger samt enkeltpersoner. Underholdning ved Musikkorpset Ljom, Våler Seniordans, Wild Horse Line Dancers, The Venue (ungdom fra Kirkebygden skole), samt Svinndal Skolemusikkorps. Byggeskikkprisen 2015: Nita Holmedal og Bernt Roger Godiksen, for nytt bolighus, Fredriksvei 15, 1591 Sperrebotn. Innsatspriser innen idrettsbragder for årene 2013 – 2014: Pål Eirik Gundersen for innsats innen bryting. Kristoffer Mindrebøe for innsats innen biljard. Dennis Olsen for innsats innen gokart. Martin Ellegård for innsats innen gokart. Camilla Antonsen for innsats innen rallycross. Innsatspriser innen kulturlivet generelt for årene 2013 – 2014: Våler Seniordans Turistforeningen DNT Vansjø Samt: Ellen Sandem (gjennom 35 år vært primus motor vevstua i Svinndal). Hans Sukke (innsats i flere tiår Svinndal Skytterlag). Trine Lise Drillestad Bjor (innsats innen Bøndenes Hus, Svinndal). Tove Helene Juliussen Hansen (innsats innen Bøndenes Hus, Svinndal). Inger Thinn (stor innsats innen kulturlivet, spesielt Kulturminnedager). Grete Weydahl ( innsats flere tiår innen Våler Søndagsskole). Inger Johanne Ellefsæther (innsats flere tiår innen Våler Søndagsskole). Ingrid-Helene Hermansen ( innsats flere tiår innen Våler Søndagsskole).