Bygdetunet

Bygdetunet: Bergtunet ligger øst for Våler kirke. Tunet har en samling av eldre hus og gjenstander. Museet er åpent for omvisning etter avtale.

bergtunet.jpg

Lag- og foreninger med aktiviteter som passer inn på bygdetunet (historisk/kulturell virksomhet) kan leie møterom/festplass etter avtale. Leien er gratis mot at lånetaker utfører rengjøring etter reglement.
Bygdetunet er åsted for bygdedagen som arrangeres annen hvert år.
Kontaktperson: Oppvekst og kultur v/ Lillian Høstaker tlf.: 69289128 / 90982613

Tilsyn Berg Bygdetun: Einar Pedersen tlf. 69287105 / 91710654