Byggesak

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Her finner du skjemaer og informasjon om byggesaker.

vk_plan_og_byggesak.png

Informasjonsark fra Dibk om de nye byggereglene som trer i kraft 1. juli 2015 finner du her --> Informasjonsark

Saksbehandlere:

Plan- og Byggesak:

stianb.png

Byggesak:

stephenb.png

Trykk på kortet for å sende en epost

Enten det dreier seg om f. eks. nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling  påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.

På disse sidene vil du finne beskrivelser og veiledninger når det gjelder ulike type tiltak. Du finner også andre nyttige linker i forbindelse med en byggesøknad - søknadsskjemaer, regelverk, kartverk, gebyr mv.

Byggesøknader skal sendes inn i papirformat, du kan fylle den ut elektronisk via ByggSøk. I ByggSøk ledes søker gjennom byggesøknaden og får hjelp av hjelpetekster underveis i utfyllingen. Systemet sjekker også til en viss grad at søknaden er komplett før den sendes inn til kommunen

VIKTIGE INFORMASJONSBROSJYRER:

For relaterte beskrivelser under, ta kontakt med en byggesaksbehandler.

  • Bruksendring
  • Fasadeendring
  • Forhåndskonferanse
  • Fylling og planering av terreng
  • Mindre tiltak
  • Nabovarsel
  • Oppføring av bolig, fritidsbolig og våningshus
  • Tiltak uten ansvarsrett

Søknadsskjemaer finner du her (Byggesaksblanketter)

Nyttigelinker: