Dagsenteret

Dagsenteret holder til i kantina på Helse- og sosialsenteret, og er et møtested for sosialt samvær og hygge.

Dagsenteret er åpent for eldre og funksjonshemmede fire dager i uken, fra kl 09.30 til 13.00. Fredag, lørdag og søndag er det stengt. Du trenger ikke søke om tilbudet. Du kan henvende deg til  Eivind Lien tlf. 69 28 91 98, og gjøre en avtale.

Du må selv sørge for transport til og fra dagsenteret, -skyss på tirsdager og onsdager kan avtales med Eivind eller Torill. Transport kan innvilges etter særskilt vurdering for enkelte.
Fysioterapeuten har trim en gang pr uke. Turgruppa har dagtilbudet annenhver onsdag. Bingo ukentlig samt med Kiwanis en kveld i måneden - og mange andre aktiviteter som står på ukeplan fra uke til uke.
MOTTO: En meningsfylt hverdag i et hyggelig fellesskap!
 

DAGSENTERET :

DAGSENTERET UKE 47 - 2017:

Mandag 20/11
Håndarbeidsstua åpen  kl. 09.30-14.00 
Bank og butikk kl. 10.00
Kaffe kl. 10.30
Bingo kl 10.45-12.00

Tirsdag 21/11
Håndarbeidsstua åpen  kl. 09.30-14.00     
Kaffe kl. 10.30
Inger Thinn leser kl. 11.00
Balansetrenging kl 14.00-15.00

Onsdag 22/11     
Håndarbeidsstua åpen  kl. 09.30-14.00   
Dans og musikk med Ingar og Odd kl. 10.15
Bingo med Kiwanis kl. 17.30

Torsdag 23/11  
Håndarbeidsstua åpen  kl. 09.30-14.00      
Kaffe kl. 10.30.
Yoga kl. 11.00 - 11.45

Fredag 24/11
Kaffe kl. 10.30

Lørdag 25/11
Hyggestund med de frivillige kl. 10.30.

 

Ta vare på dagen i dag, ingen vet hva morgendagen vil bringe.