Demensteam

Våler kommunes demensteam har kontortid tirsdager og torsdager kl 08:00 - 15:00.

Henvendelser skjer til vakttelefonen på hjemmesykepleien: 907 94 917.

Demensteamet består av:
Ergoterapeut Jens Tore Fossen tlf.: 69 28 92 03
Demenskoordinator Britt Blomquist, mobil: 482 00 316