Ernæring

Et sunt og variert kosthold er viktig for å fremme god helse og trivsel. I dagens samfunn ser vi en økende utvikling av livsstilsutfordringer knyttet til et kosthold baser på tilgjengelighet og usunne valg, fremfor sunnhet.

Frisklivlogo.jpg

Ernæringsarbeidet i Friskliv bygger på individuell ernæringsveiledning og mestringskurs «Bra mat for bedre helse» for personer med frisklivsresept.

Individuell kostholdsveiledning tar utgangspunkt i endringsfokusert veiledning og har som mål å motivere til endring av kosthold og levevaner. I samtale med ernæringsrådgiver og bruker i fellesskap kartlegges dagens kostholdsmønster og eventuelle utfordringer knyttet til dette. Bruker får en tilbakemelding  med bakgrunn i brukerens individuelle behov og mål.