Familiens hus

Familiens Hus er en samhandlingsmodell for kommunale tjenester som skal ivareta fysisk og psykisk helse hos gravide, barn, unge og deres familier. I Familiens Hus finner du tjenester som åpen barnehage, jordmor, helsestasjon for barn og unge, fysioterapeut, ergoterapeut og psykiatriske sykepleiere. Vårt mål er å jobbe helhetlig, støttende og utvikle tilbud som passer for den enkelte familie. Vi gjør vårt beste for å være lett tilgjengelige.

Familiens hus heading.jpg

Her finner du en brosjyre om Familiens Hus i Våler

Tilbudet er åpent for alle. Vi holder til på Helse- og sosialsenteret, Bergskrenten 12.

Klikk her for å se en offentlig brosjyre om Familiens Hus

Vi har et Familieteam som raskt kan gi råd og veiledning til foreldre, barn og unge med ulike utfordringer. 
For flere opplysninger, se denne brosjyren

Under her finner du en liste over ansatte i denne avdelingen.
Ring kommunens sentralbord 69 28 91 00 hvis du ønsker å ta kontakt.
Sentralbordet har oversikten på om vi er tilgjengelige eller er opptatt av en eller annen grunn.

Familiens hus har fagsjef helsestasjon Anne Kopperud som leder. 

Familiens hus ansatte.jpeg

Ansatte på Familiens Hus
Ansatte Tittel
Anne Kopperud Fagsjef helsestasjon
Silje Fagerlie Åpen barnehage
Hege Bratlie Sekretær
Kjerstin Hyggen Helsesøster
Hanne Sigvartsen Helsesøster
Tone Skolt Helsesøster
Kristin Ellevseth Jordmor
Elin Larsen Fysioterapeut
Jeanette Bråthe Fysioterapeut
Jens Tore Fossen Ergoterapeut/Rehab.koordinator
Hilde Anita Flesjø Psykiatrisk sykepleier
Kristin V. Hylen Psykiatrisk sykepleier
Anne Gryting Koordinator for Rus og Psykisk helse
Grete Rosengren Ruskonsulent