Familievernkontoret Østfold

Kontoret hører innunder Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat) som igjen er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er det øverste organet i etaten.

Bufetats hovedoppgave er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Det finnes familievernkontor i alle fylker. De er enten statlige eller kirkelige, men er underlagt det samme lovverket og godkjennes alle av Barne- og likestillingsdepartementet. Du kan ta direkte kontakt med et familievernkontor, og alle ansatte har taushetsplikt.

Familievernkontoret tilbyr gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd samt samtaler med enkeltpersoner.
Familievernkontorene utfører lovpålagt mekling ved samlivsbrudd. Dette gjelder både gifte og samboere, og foreldre som vil reise sak for domstol etter barneloven.
Familievernet tilbyr også hjelp til å bedre foreldresamarbeidet for ekspartnere eller foreldre med felles barn som aldri har bodd sammen.
 
Barn og unge kan også bruke familievernet.
 
Familievernkontoret Østfold, avdeling Moss, dekker kommunene Skiptvedt, Marker, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Rømskog, Moss, Rygge, Råde og Våler.

Kontaktinfo:
 
Telefon: 466 16 100
 
Post- og besøksadresse: Henrik Gerners gate 14, 1530 Moss 
(Klikk for kart)
 
Du kan også finne et kontor i en annen kommune om du ønsker det ved å klikke her: Søkeside for Familievernkontor
 
 
Aktuelle lovlenker: