Faste kultursaker

Opplysningene på denne siden gjelder faste hendelser innenfor kultur.

17.mai
Aktivitetene på 17.mai arrangerer av  Svinndal- og Kirkebygden skoler.

Stab Oppvekst og kultur er ansvarlig for oppnevnelse av komiteer, som velges blant foreldrene i 7.klasse.

Bygdedag
arrangeres hvert annet år på Bergtunet.
 
Bygdedag blir som regel arrangert en søndag i begynnelsen av juni måned. Ansvaret for arrangementet ligger til stab Oppvekst og kultur og historielaget.
Alle lag og foreninger er velkomne til å delta med stands, salg og aktiviteter
.
Kulturpriser
Alle kan komme med forslag og informasjon om personer som er aktuelle kandidater til byggeskikkpris, innsatspris, bragdpris (NM vinnere og lignende)
 
Forslag og informasjon sendes Oppvekst og kultur innen 1.april samme år.
Kontaktperson: Lillian Høstaker tlf.: 69289128