Gatelys

Kommunen får en del meldinger om mørke gatelys. Her finner du en liten oversikt over hvor du kan melde fra om feil.


Feil ved gatebelysning langs kommunale veger, riks- og fylkesveger meldes til infratek_black.png

 Trykk på bilde for å komme til Infratek sin side for gatelys
gatelys-infratek.jpg

 


Flytting av lysmaster eller søknad om montering av et nytt lyspunkt:

Henvendelse rettes til Miljø og teknikk, via brev eller epost postmottak@valer-of.kommune.no

Våler kommune
Miljø og teknikk
Kjosveien 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD
 

Vedlikehold:

Det foretas utbedring av feil vedrørende anleggets funksjoner. Stolper som er skadet ved påkjørsel eller hærverk repareres. Vedlikehold av eksisterende gatelysarmaturer og stolper utføres fortløpende av Våler kommune.