Folkehelseplan

Strategisk folkehelseplan 2014-2026 for Våler kommune ble vedtatt mars 2015 som en kommunedelplan for området Levekår og folkehelse.

Folkehelseperspektivet skal, i samsvar med planens mål og strategier, trekkes inn i så vel daglig drift som all saksbehandling og alt utrednings-/planarbeid i Våler kommune.

Her finner du folkehelseplanen for Våler kommune 2014 - 2026