Folkehelseprofil

Hvordan er helsetilstanden hos innbyggerne kommunen? Hva bør kommunen gjøre for å forbedre den? Disse to spørsmålene fikk kommunene ansvar for å finne svar på da den nye Folkehelseloven trådte i kraft 01.01.2012.

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofiler for alle landets 428 kommuner. De skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen. - Profilene gir hver kommune de store linjene, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet. I tillegg til folkehelseprofilene er Kommunehelsa statistikkbank åpnet.

Våler kommunes folkehelseprofil for 2012  finner du her.

Folkehelseprofilen for 2013 finner du her

Folkehelseprofilen for 2014 finner du her

Folkehelseprofilen for 2015 finner du her

Folkehelseprofilen for 2016 finner du her

Folkehelseprofilen for 2017 finner du her