For helsepersonell

Frisklivssentralen er et kommunalt helsetjenestetilbud for personer som har økt risiko for livsstilsykdommer og som er motivert til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Vi har tro på små grep og endringer over tid der den enkelte deltager selv setter mål og bestemmer seg for hva som blir viktig å gjøre i egen endringsprosess.

Frisklivlogo.jpg

Tilbudet består av individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Vi fokuserer på mestring, støtte og kunnskap for at deltageren skal lykkes. Trening og samtaler i grupper gir sosiale fellesskap med mulighet for å etablere nye og gode relasjoner.

Frisklivssentralen gir tilbud til personer som:

 • Er over 18 år med bostedsadresse i Våler kommune

 • Ønsker å endre levevaner knyttet til sin egen helse

 • Har økt risiko for livsstilsykdommer

  Det vil være en forutsetning at deltakeren:

 • Bosatt i kommunen

 • Alder: 18 – 67

 • Deltager har et helsemessig behov for livsstilsendring

 • Deltager har et ønske om livsstilsendring (egenmotivasjon)

 • De som skal delta på fysisk aktivitet må være i stand til å gå/bevege seg i 15-20 minutter sammenhengende

 • Må kunne organisere transport til og fra Frisklivssentralen på egen hånd

 • Ikke har alvorlige/dype psykiske problemer

 • Ikke har store hjelpebehov fysisk og psykisk (er selvhjulpen)

  Hvordan henvise deltakere?

  Bruk Frisklivsresept (last ned), og send resepten til:

  Frisklivssentralen i Våler kommune

  Bergskrenten 12

  1592 Våler i Østfold

  Tilbudet ved Frisklivssentralen er tidsavgrenset (12 uker), og målet er å fremme helse og forebygge sykdom gjennom fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt.

  Ta kontakt for mer informasjon eller send en henvisning på aktuelle deltakere. 

  Kontaktinformasjon:

  Kontortid: Mandag og Fredag 12.30 – 15.30

  Tlf: 94159346

Mail: frisklivssentralen@valer-of.kommune.no