Lag og foreninger

På denne siden finner du en oversikt over lag og foreninger i Våler kommune. Vi oppfordrer dere til å gi oss beskjed om endringer i kontaktinformasjonen så snart det er mulig og på den måten sørge for at listen er mest mulig korrekt. Denne listen vil etter hvert bli erstattet med den nye funksjonen om lag og foreninger som du finner et annet sted på siden.

 

Lag og foreninger i Våler
SERVICEFORENINGER
BARN OG UNGDOM
IDRETT
MUSIKK OG SANG
VELFORENINGER
KRISTNE FORENINGER
 
Vennligst kontakt kulturkontoret tlf. 69 28 91 20/69 28 91 28 ved forandringer
Epost: lillian.hostaker@valer-of.kommune.no

FORENINGER MED VOKSNE MEDLEMMER

Foreningens navn: Leder: Sist oppdatert:
Svinndal Bygdekvinnelag: Mette Wethal 2017
  Lundervn 495 , 1593 Svinndal  
  Tlf: 924 08 392 / 69 28 68 89  
  E-post: arnehwethal@hotmail.com   
     
Våler og Svinndal Rolf Thoresen 2014
Pensjonistforening: Kornveien 45, 1591 Sperrebotn  
  Mob.: 970 69 034  
  E-post: role-tho@online.no   
     
Våler Seniordans: Bjørg Magnussen 2013
  Gernerlunden 7, 1524 Moss  
  Tlf: 69 24 43 33 / 950 73 395  
  E-post: amag2@online.no  
     
Våler Stildans: Einar Fledsberg 2010
  Kirkeveien 137, 1592 Våler  
  Tlf: 69 28 72 14  
  E-post: einarf5@online.no  
     
Kulturgruppen "Fiin gammel": Grethe Roos  2017
   Lunderveien 549, 1593 Svinndal   
   Tlf: 900 63 755  
   E-post:  
     
Forsvarsforeningen: Nils Peder Skaug 2015
  Trøskenveien 43, 1593 Svinndal  
  Tlf: 69 28 61 89 / 413 33 116  
  E-post: nps1964@hotmail.no  
     
Hageselskapet Våler og Svinndal:

Winnefried Pettersen

2016
  Fjellveien 2, 1593 Svinndal  
 Programmet finner du Tlf: 926 40 120  
 på denne linken  E-post: vshagelag@gmail.com  
  Hjemmeside: hageselskapet.no   
     
1. Våler St.Georgsgilde: 
Roar Løken
2015
  Bjørnerødveien 428, 1591 Sperrebotn  
  Tlf: 907 44 155  
  E-post: roar.loken@norgespost.no  
  www.sggn.no  
     
Våler og Svinndal Historielag: Einar Pedersen 2010
  Sandåsv. 9, 1592 Våler.  
  Tlf: 69 28 71 05  
  E-post: ein-pede@online.no  
     
Våler og Svinndal Bondelag: Else Marie Willadsen 2016
  Svinndalveien 256  
  1593 Svinndal  
  Tlf: 990 11 701  
  E-post: elsemvil@hotmail.com  
     
Våler og Svinndal Skogeierlag: Hans Løken 2015
  Vestre Langerødvei 4, 1593 Svinndal  
  Tlf: 951 09 636  
  E-post: hansthorvald@hotmail.com  
     
 Våler Maleklubb:  Siv Tyra Muus 2016
  Hobølveien 351, 1592 Våler  
  E-post: siv-tyra@hotmail.com  
  Tlf: 902 68 229  

SERVICE-FORENINGER

Foreningens navn: Leder: Sist oppdatert:
Våler Røde Kors: May Olsen 2016
  Dammyr 10, 1591 Sperrebotn  
  Tlf:   
  E-post: vaaler@ostfoldrk.no  
     
Lions Club Våler: Tom Christiansen 2014
  Texnesbakken 26, 1591 Sperrebotn  
  Tlf: 920 20 855  
  E-post: tc@expertreiser.no   
     
Kiwanis Club Våler: Petter Pehrsen 2017
  Albygate 1, 1515 Moss  
  Tlf: 977 59 628  
   E-post: petter.pehrsen@gmail.com  
     
Våler Rotary Klubb: Bjørn Ramsli 2017
  Vålerveien 828 , 1591 Sperrebotn  
  Tlf: 915 19 714 / 69 28 83 87  
  E-post:    
  Hjemmeside: www.valer.rotary.no  
     
Svinndal Helselag: Karin Bjørnstad   2011
  Sledevn. 13, 1593 Svinndal  
  Tlf: 48 06 65 23  
  E-post:kbjoern@online.no  
     
Våler/Svinndal Frivillighetssentral Våk nærmiljøsentral/ Kirkebygden nærmiljøutvalg: Karen Margrethe Hansen
Svinndalveien 9
1593 Svinndal
2010
  Daglig leder/Nærmiljøkoordinator  
  Tlf: 69 28 63 16 /  936 22 761  
  E-post: post@vaaler-of.frivilligsentral.no  
  Hjemmeside: www.vaaler-of.frivilligsentral.no  
     
DNT Vansjø: DNT Vansjø  
  Vålerveien 87 A, 1597 Moss  
  Evy K. S. Eliassen / Helge Jodalen  
  Tlf: 992 54 529  
  E-post: post@dntvansjo.no  
  Hjemmeside: www.turistforeningen.no/vansjo/  
     

BARN OG UNGDOM

Foreningens navn: Leder: Sist oppdatert:
1. Våler Speidergruppe: Inge-Martin Afseth 2015
  Guthusveien 7, 1591 Sperrebotn  
  Tlf: 415 28 231  
  E-post: inge.afs@live.no   
     
Svinndal 4H: Bjørn Håvard Berg Onsaker 2017
  Svinndalveien 49, 1593 Svinndal  
  Tlf: 995 13 454  
  E-post: honsake@online.no  honsake@nline.no  
     
Svinndal Bygdeungdomslag:

Ingrid Tofteberg

2015
  Røstadveien 2, 1593 Svinndal  
  Tlf: 416 06 804  
  E-post: i_tofteberg@hotmail.com  
     
Våler Søndagsskoleforening: Ingrid H. Hermansen  2015
  Guthusveien 13, 1591 Sperrebotn  
  Tlf:  
  E-post: menfullm@vpgo.net  
  Hjemmeside: www.vpgo.net  
     
Svinndal Søndagsskole: Miriam Angell Westin, 2008
  Gunnerødv. 10, 1593 Svinndal  
  Tlf: 913 57 387   
  E- post: mmvestin@online.no  
     

IDRETT

Foreningens navn: Leder: Sist oppdatert:
Vansjø/Svinndal IL: Renate Holm  2017
 www.vs-il.no  Postboks 41, 1592 Våler  
  Tlf: 400 35 120  
  E-post: renateholm1979@gmail.no   
     
  Kontaktperson til alle idrettsgruppene VS IL:
Tonje Nilssen
Tlf: 481 10 977
epost: tonje.constanse.nilssen@gmail.com
 
Fotballgr.: fotball@vs-il.org  
Håndballgr.:    
Alpin/Skigruppa:  ski@vs-il.org  
Friidrettsgr.: friidrett@vs-il.org  
Snowboardgr.:    
     
Svinndal Skytterlag: Kai Ove Sukke   2012
  Fløterveien 390, 1593 Svinndal  
  Tlf: 997 42 045  
  Epost: kai67@hotmail.no  
     
Svinndal Skytterlag Ungdomslaget: Hans Sukke  2012
  Fløterveien 394, 1593 Svinndal  
  Tlf: 69 28 68 58  
  Epost: svinndal@skytterlag.no  
     
Svinndal SSL (Salongskytterlag): Jon Sverre Andersen   2015
  Kråkåsveien 6, 1592 Våler  
  Tlf:  908 42 803  
  Epost: jonradio@gmail.com  
     
Moss og Våler Skytterlag: Steinar Hansen  2016
 Postboks 2081 Bjørnerødveien 544, 1591 Sperrebotn  
 1521 Moss Tlf.: 905 37 982  
  E-post: moss-vaaler@skytterlag.no   
Hjemmeside: www.skytterlag2.no/moss-vaaler/  
     
Svinndal Pistolskytterlag: Dag Olav Johansen   2017
  Langliveien 2B, 1593 Svinndal  
  Tlf: 976 50 485  
  E-post: doj@online.no    
     
KNA Varna Motorsport: KNA Varna Motorsport 2015

Postadr: P.b. 567 Høyden
1522 Moss

Besøksadr.
Vålerveien 1876
1592 Våler

V/Jorunn Ingebretsen, Multev.10,1712 Grålum  
  Tlf: 928 93 205  
  E-post: joruinge@online.no    
  Hjemmeside: www.varna.no   
     
Våler MC - Longhorn: Ronny Høitomt 2008
  Kolsro, 1591 Sperrebotn  
  Tlf: 416 73 999  
  E-post: kolsro@live.no  
     
     
Svinndal Jeger og Fiskeforening: Kåre Ødemark   2015
  Husengaveien 28, 1816 Skiptvet  
  Tlf: 905 15 374  
  E-post: basun@combitel.nohotmail t.otte.82@t  
     
Svinndal JFF, Ungdomsgruppe: Jarle Johannessen   2017
  Sønsterødveien 166, 1591 Sperreboten  
  Tlf: 951 83 698  
  E-post: jarle@bmuj.no  
     
Svinndal Motocross Klubb: Svein Aasheim 2017
  Wankelsvei 32, 1539 Moss  
  Tlf: 908 27 270  
  E-post: svein@mymaze.com    
  hjemmeside: www.svinndal-mx.no  
     
Vansjø Krets NLS: Morten Hulleberg   2011
  Falkeveien 2, 1640 Råde  
  Tlf: 93 00 84 49  
  E-post:  
     
Moss og omegn Hundeklubb: Linda Andreassen   2011
  Postboks 267, 1501 Moss  
     
  Tlf: 92 89 34 78  
  E-post: moss.hunde@klubb.nnk.no  
  Hjemmeside: www.mohk.no  
     
Våler Idrettsråd: Jan Robert Danielsen 2016
  Texnesåsen 20, 1591 Sperrebotn  
  Tlf: 950 76 686  
  E-post: janrobdan@gmail.com  
  Hjemmeside:  
     
Våler Turn og lek: Renate Hektoen 2017
     
  Tlf: 916 49 204  
  E-post: turnoglek@outlook.com  
  Hjemmeside:  
     
Østfold modellbåtklubb: Hilde B. Johansen Ertnes 2013
  Sledeveien 9, 1593 Svinndal  
  Tlf: 951 83 883  
  E-post: hilde.ertnes@live.no  
  Hjemmeside: www.ombk.org  
     
Våler og Svinndal Travsport: Thor Thorvaldsen  
  Onsaker Sør, 1593 Svinndal  
  Tlf: 69 28 62 08 / 952 85 508  
  Hjemmeside: www.travsport.no  
     

MUSIKK OG SANG

Foreningens navn: Leder: Sist oppdatert:
Våler Skolemusikkorps:  Andrè Slåtten 2013
  Postboks 56, 1592 Våler  
  Tlf: 90 72 72 62  
  E-post: andslaat@online.no  
     
Svinndal Skolekorps: Tover Merete Hansen 2017
  Sledeveien 8, 1593 Svinndal  
  Tlf: 416 67 439  
  E-post: tovemhan@nline.no  
     
Våler Sangkor: Frigg Mosseros   2017
  Ekholt hageby 3c, 1526 Moss  
  Tlf: 992 28 686  
  E-post: frigg@mosseros.no  
  Hjemmeside: www.vaalersangkor.no  
     
Visegruppa harmoni: Sylvi Kristiansen  
  Kureveien 12, 1592 Våler  
  Tlf: 69 28 72 10  
  E-post:  
     
Barnekoret Godt nytt: Anne Kari Moslått 2017
  Svinndallinna 379, 1593 Svinndal  
  Tlf: 977 70 050   
  E-post: annekari@hedera.no   
  Facebook: Godt Nytt  
     
Våler Soul Children: Mona Unnerud 2012
Våler SoulKidz: Østenrødveien 12  
  1591 Sperrebotn  
  Tlf: 932 47 976  
     
Musikkorpset Ljom: Gunnar Gjølstad 2017
  Botnerveien, 1591 Sperrebotn  
  Tlf: 952 82 259  
  E-post: gunnar@gjolstad.net  
     
Svinndal Barne- og ungdomskantori:  Frank T. Nordensten 2011
     
  Tlf: 69 28 88 35/99 58 78 06  
  E-post:organist@vpgo.net  
     

 VELFORENINGER

Foreningens navn: Leder: Sist oppdatert:
Augerød Vel: Ulf-Christian Dahle 2011
  Augerødkollen 11, 1591 Sperrebotn  
  Tlf: 905 72 805  
  Epost: auge.vel@live.no  
     
Dammyr Vel: Geir Isaksen 2017
  Dammyråsen 19, 1591 Sperrebotn  
  Tlf: 990 92 264  
  Epost: gisaks12@gmail.com  
     
Texnes Vel: Mats Lindblad 2014
  Texnestoppen 18, 1591 Sperrebotn  
  Tlf: 920 40 998  
  Epost: mats-uno@online.no   
     
Kordahl Vel: Anders Folkenborg  2017
  Kordahlv. 22, 1591 Sperrebotn  
  Tlf:  
  Epost: anders@telescan.no  
     
Berg Vel: Trond Ivar Karlsen 2013
  Brødrene Bergs vei 12, 1592 Våler  
  Mob: 413 11 177  
  E-post: berg.velforening@gmail.com  
     
Folkestad Vel: Espen Wold  2017
  Folkestadåsen 10, 1592 Våler   
  Tlf: 953 03 509  
  Epost: espen.wold@volvo.com  
     
Skjønnerød Vel: Terje Skovdahl  
  Vålerveien 1870, 1593 Svinndal  
  Tlf: 906 25 879  
  Epost:  
     

KRISTNE FORENINGER

Foreningens navn: Leder: Sist oppdatert:
     
Svinndal Normisjon: Inger-Johanne Sælid Grimsrud 2017
  Sæbyåsen 2, 1593 Svinndal  
  Tlf: 945 42 287  
  Epost: ingerjohanne87@gmail.com     
  Hjemmeside: www.fredheim-svinndal.com  
     
Våler Svinndal Misjonssamband: Kay Armann Ellefsæter 2010
  Fledsbergveien 5, 1592 Våler  
  Mob: 901 87 426  
     

Botner Kvinneforening:

Ingrid Hermansen 2008
  Guthusveien 13, 1591 Sperrebotn  
  Tlf:  
  E-post:  
 
VENNLIGST KONTAKT KULTURKONTORET TLF 69 28 91 20 / 69 28 91 28 VED FORANDRINGER. GI MELDING ETTER AVHOLDT ÅRSMØTE.
Epost: lillian.hostaker@valer-of.kommune.no