Formannskapet

Formannskapet i Våler kommune fungerer også som Valgstyre ved kommune-, fylkesting- og stortingsvalg samt ved folkeavstemninger.

 

Formannskapet 2015 - 2019
Navn Adresse Telefon Mobil Parti

Reidar Kaabbel

Kaabbelveien 1,
1592 Våler i Ø.

69287388

99499449

SP (F)
Ordfører

Karianne K. Kullerud Fjellveien 27 B,
1593 Svinndal
-------- 48163086 SP (F)
Varaordf.
Gunnar Skallerud Vestlia 14,
1592 Våler i Ø
-------- 90053014 SP (F)
Inger Marie D. Standal Folkestadlia 5
1592 Våler i Ø
-------- 92829281 SP (F)
Dag Akselsen Fløterveien 508,
1593 Svinndal
-------- 90662753 A (F)
Benedicte Dyvik

Bjørnerødveien 300,
1591 Sperrebotn

69287072

91535550

H (F)

Arnfinn Linge

Folkestadåsen 8,
1592 Våler i Ø

69287526

97501010

Uavhengig (F)