Formannskapet

Formannskapet i Våler kommune fungerer også som Valgstyre ved kommune-, fylkesting- og stortingsvalg samt ved folkeavstemninger.

 

Formannskapet 2015 - 2019
Navn Adresse Telefon Mobil Parti

Reidar Kaabbel

Kaabbelveien 1,
1592 Våler i Ø.

69287388

99499449

SP (F)
Ordfører

Karianne K. Kullerud Fjellveien 27 B,
1593 Svinndal
-------- 48163086 SP (F)
Varaordf.
Gunnar Skallerud Vestlia 14,
1592 Våler i Ø
-------- 90053014 SP (F)
Inger Marie D. Standal Folkestadlia 5
1592 Våler i Ø
-------- 92829281 SP (F)
Dag Akselsen Fløterveien 508,
1593 Svinndal
-------- 90662753 A (F)
Benedicte Dyvik

Bjørnerødveien 300,
1591 Sperrebotn

69287072

91535550

H (F)

Arnfinn Linge

Folkestadåsen 8,
1592 Våler i Ø

69287526

97501010

Uavhengig (F)

Vararepresentantene til Formannskapet møter kun ved spesifikk innkalling.
Listen under her angir rekkefølgen på vararepresentantene.
Kontaktinformasjonen på vararepresentantene finner du på oversikten over Kommunestyret

Vararepresentanter til Formannskapet
Fellesliste SP og Krf
1. Brynjar Høidebraaten
2. Fredrik Bjerketvedt
3. Anders M. Wethal
4. Britt J. Østby
5. Thomas Hagen

6. Mats Melleby

For Høyre

1. Petter Marthinsen
2. Leif Odd Feragen
For AP
1. Tom Otterbekk
2. Marte Øverdal Eklund
For Uavhengig
1. Lena Linge