Siste nytt vedrørende legionella på Kirkebygden skole

Som kjent ble det funnet spor av legionella i dusjanlegget på Kirkebygden skole. Det førte til at dusjene ble stengt med umiddelbar virkning torsdag 18. mai.

Tiltak ble iverksatt og nye prøver ble sendt til analyse. Prøvene, som vi fikk svar på 1. juni, viste at det fremdeles var spor av legionella. Verdiene for legionella var nå imidlertid svært små, og situasjonen måtte kunne sies å være under kontroll. For å være på den sikre siden, og siden det fremdeles tross alt vistes verdier av legionella, selv om de var svært små, valgte kommunen i samråd med kommuneoverlegen å opprettholde stengingen av dusjanlegget til prøvene er helt frie for legionellabakterier.

Den 29.6.2017 installerte Våler kommune et nytt anlegg på Kirkebygden ungdomsskole, som nå og i fremtiden skal hindre at vi får flere utbrudd av legionella.
Dette ble gjort ved at det ble satt inn en innsats på hovedvannledningen til ungdomskolen. På denne ble det koblet til et tilførselsrør som det på torsdag 29.6 ble tilsatt et kjemisk produkt for å rense alle rørene i hele ungdomsskolen.
Deretter ble alle kraner og dusjer åpnet for at dette kjemiske stoffet skulle fordele seg i rørsystemet på skolen. Dette ble vellykket gjennomført da vi ved hjelp av en type strips kunne se at stoffet var kommet ut i alle vasker og dusjer.
Deretter ble dette stående i rørene i ca 1 time, for så å åpne alle kraner igjen til stoffet ikke lenger var å påvise i rørene. Dette gjelder både det varme og det kalde vannet på skolen, i tillegg til alle varmtvannsbeholderne.

Etter denne gjennomspylingen ble det på samme punkt på hovedvannledningen tilsatt et stoff som heter Back San. Dette stoffet består av sølv og kobber ioner, som skal hindre at det danner seg en film på innsiden av rørene, som det igjen kan sette seg legionella bakterier i. Dette stoffet skal tilføres kontinuerlig for å holde rørene rene.

Med disse tiltakene håper vi at spor etter legionella er historie på Kirkebygden skole.

VIKTIG: Det er IKKE farlig å få i seg dette stoffet gjennom hverken å drikke det eller ved å dusje.

Legionellabakterier er naturlig forekommende og gir vanligvis ikke sykdom hos unge, friske mennesker.

Spørsmål og svar om legionella