Spor av legionella funnet i dusjene på Kirkebygden skole

Det er funnet spor av legionella i dusjanlegget på Kirkebygden skole. Det betyr at dusjene ble stengt med umiddelbar virkning torsdag 18. mai.

Tiltak er iverksatt og nye prøver er sendt til analyse. Prøvene, som vi fikk svar på 1. juni, viser at det fremdeles er spor av legionella. Verdiene for legionella er imidlertid nå svært små, og situasjonen må sies å være under kontroll. For å være på den sikre siden, og siden det fremdeles tross alt vises verdier av legionella, selv om de er svært små, velger vi i samråd med kommuneoverlegen å opprettholde stengingen av dusjanlegget til prøvene er helt frie for legionellabakterier. Vi vil derfor gjennomføre en ny gjennomspyling og klorering av dusjhoder og deretter ta nye prøver. Det er ca to ukers ventetid på analyseresultatene, dette betyr at dusjanlegget vil holdes stengt ut skoleåret.

Legionellabakterier er naturlig forekommende og gir vanligvis ikke sykdom hos unge, friske mennesker.

Spørsmål og svar om legionella

 

Kommunen beklager alle de ulemper dette vil medføre!