Innbydelse til Quality Hotel i 
Fredrikstad og Sarpsborg

Kidsa styrer hotellet

Markering av FN-dagen 2017
Markering av FN-dagen

Intimkonsert med Helene Bøksle

intimkonsert med Helene Bøksle