Reduserte åpningstider i ekspedisjonen på Herredshuset

På grunn av ferieavvikling vil åpningstiden i Herredshusets felles ekspedisjon være redusert fra og med uke 26 til og med uke 33.

Åpningstidene vil være som følger f.o.m. uke 26 t.o.m. uke 33:

Dørene på Herredshuset åpnes kl 8.00 og lukkes kl 15.00.

Ekspedisjonen for NAV og Herredshuset er åpent fra 10.00 til 14.00.

Våler kommunes sentralbord er åpen fra 8.00 til 15.00.