Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en kommunal, forebyggende helse- og omsorgstjeneste, som gir tilbud til deg som vil endre levevaner. Enten for å forebygge sykdom, eller leve bedre med sykdom du allerede har fått.

Frisklivlogo

Telefon: 941 59 346
Epost: frisklivssentralen@valer-of.kommune.no

Adresse:
Frisklivssentralen
Bergskrenten 12
1592 Våler i Østfold

Vi gir tilbud om hjelp til mestring av din egen helse gjennom individuell veiledning, kurs og grupper. Tilbudet innebærer råd og veiledning av fysisk aktivitet, depresjonsmestring ernæring og tobakksavvending. 

Veilednings- og oppfølgingstilbudet ved Frisklivssentralen planlegges i samarbeid med deg under en startsamtale, og tilpasses deg og dine mål. Tilbudet er gratis, men det kan påløpe en egenandel ved deltagelse på kurs.

Hvordan bli deltager?

Du kan få en frisklivsresept av legen din eller veileder på Nav. Resepten fylles ut av deg eller dere, også sender videre til frisklivssentralen i Våler kommune. Du kan fylle ut en resept selv.

Frisklivsresept – hva gir den deg?

Frisklivsresepten gir deg mulighet til å delta på aktiviteter og kurs i regi av Frisklivssentralen i Våler kommune. Resepten varer i tre måneder, men du har mulighet for å søke om ny reseptperiode etter den første resepten løper ut. Våler kommune kan tilby:

Du vil bli innkalt til en individuell helsesamtale der dine mål og plan for endring skrives ned. Dette legger utgangspunktet for hvilke tilbud som blir aktuelle for deg.  Det vil også bli en lignende samtale på slutten av resept perioden der du får reflektert over hvordan perioden har gått.

Det stilles forskjellige krav til hvert enkelt tilbud, men generelt må du være i stand til å kunne komme deg dit tilbudet finner sted.

Frisklivssentralen samarbeider med frivillige, offentlige og private aktører og kan gi deg tips og råd om andre lokale tilbud som passer deg.

Her finner du en brosjyre om Frisklivssentralen og de tilbudene som finnes

Du kan lese mer om frisklivssentraler på helsedirektoratets sider: