Fritid

Her finner du noe informasjon om fritidstilbud etc i kommunen

Våler fritidsklubb
Våler fritidsklubb (KIV) er lokalisert på Våk skole – Våk huset.

Åpningstider:
Torsdag                5.,6. og 7. trinn        17.30-20.30
Annenhver fredag i like uker    8. trinn og oppover  19.00-23.00 (Stengt i ferier)
 
Kontaktpersoner:
Cathrine Martinsen, klubbarbeider               tlf: 91558592
Kjell Berntsen     tlf: 69289129/90778861
 
UKM
Ungdommens kulturmønstring (UKM): arrangeres hvert år.
UKM er delt i tre nivåer; kommunemønstring, fylkesmønstring og landsmønstring.
 
Aldersgrensen er 13 år for fylkes- og landsmønstring, på kommunemønstring er aldersgrensen 10 år. Herfra plukkes ut noen deltakere som går videre til neste trinn.
 
UKM i Våler arrangeres i tidsrommet februar/mars, enten i Våler eller i samarbeid med en nabokommune.
 
Ansvarlig for UKM i Våler er Kjell Berntsen, tlf. 90778861.