Fysisk aktivitet

Frisklivlogo.jpg

Treningsgrupper

Treningsgrupper ved frisklivssentralen kjennetegnes av at personer med ulike utfordringer og behov deltar i samme gruppe.  Treningen legges opp slik at alle, uansett fysisk form, får utbytte av treningen. All trening legges opp til å ha et minimalt nivå av utstyr, og være mest mulig kjent for alle. Du vil få tilbud om en aktivitetsdagbok. I denne kan du skrive opp mål, hvordan de skal oppnås og hvordan hindringer på veien kan møtes. Det vil være treningsgrupper som fokuserer på forskjellige helserelaterte aspekter som styrke, bevegelighet og kondisjon.

Inklusjonskrav:

Du må kunne gå i minimum 20 min uten pauser eller hjelpemidler

Fysiske tester

Du får tilbud om å teste din fysiske form. Testen som frisklivssentralen i Våler benytter er 6 minutters gangtest. Denne testen måler hvor langt du klarer å gå på 6 min.

Hva er fysisk aktivitet

Med fysisk aktivitet mener vi all kroppsbevegelse som følger av muskelarbeid, og som fører til økt energiforbruk. Fysisk aktivitet kan utføres med ulik intensitet. Jo høyere intensiteten er, desto større blir den umiddelbare virkningen på forskjellige kroppsfunksjoner.

Det finnes god vitenskapelig dokumentasjon for at jevnlig fysisk aktivitet gir en rekke helseeffekter, og er viktig for normal vekst og utvikling. Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot blant annet hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2, overvekt, fedme, tykktarmskreft og brystkreft. Fysisk aktivitet er også viktig for muskel-, skjelett- og leddhelse. Samtidig viser det seg at fysisk inaktivitet øker risikoen for dødelighet og sykelighet og svekker den generelle funksjonsdyktigheten. Personer som er fysisk aktive lever i gjennomsnitt lenger enn personer som er lite fysisk aktive. Helsefremmende fysisk aktivitet gir også økt overskudd/energi og reduserer stress, virker positivt på humøret, bedrer søvnkvaliteten, og er en fin mulighet til sosialt samvær. Regelmessig fysisk aktivitet ruster oss til å mestre hverdagens krav og utfordringer, og kan gi en økt følelse av mestring og glede over å være i god fysisk form.

Det er aldri for sent å starte med fysisk aktivitet. Personer som i utgangspunktet har et lavt fysisk aktivitetsnivå, vil få store helsegevinster i form av redusert sykdomsrisiko, bedret livskvalitet og økt funksjonsdyktighet, hvis de blir regelmessig fysisk aktive og oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet.

Anbefalinger for fysisk aktivitet

Anbefalinger for barn og unge

Anbefalinger for voksne

Anbefalinger for eldre

Hva er fysisk trening

Fysisk trening vil si regelmessig gjentakelse av fysisk aktivitet over tid, der målet er å forbedre form, prestasjon eller helse. Tre viktige faktorer å ta hensyn til ved fysisk trening er treningsøktens:

  • frekvens (hvor ofte gjennomføres treningen?),
  • varighet (hvor lenge pågår en økt?)
  • intensitet (hvor hard/ intensiv er økten?).

Disse tre faktorene bestemmer den sammenlagte «treningsdosen». Med andre ord – jo høyere dose, desto større effekt. Det bør understrekes at også lavere doser har effekt, men i mindre grad.

Pust Yoga

Rolige, enkle kroppsøvelser på matte, med fokus på pusten. Øvelsene har som hensikt å styrke, løse opp stivhet og spenninger i kroppen, og gi bedre balanse. Timene avsluttes med avspenning, hvor du vil bli kjent med teknikker for å redusere opplevelsen av stress i hverdagen.

Se timeplan for tid og sted for aktivitetene.

Alle aktivitetene er gratis for deltagere i frisklivssentralen.

Du kan lese mer om fysisk aktivitet og helse på:

Folkehelseinstituttet – fysisk aktivitet.

Folkehelseinstituttet – fysisk aktivitet demper depresjon

 Helsedirektoratet Aktivitetshåndboka fra Helsedirektoratet