Gatelys

Kommunen får en del meldinger om mørke gatelys. Her finner du en liten oversikt over hvor du kan melde fra om feil.


Feil ved gatebelysning langs kommunale veier, riks- og fylkesveger meldes til  Lyn Elektro

Lyn Elektro er ny entreprenør på gatelys i Våler.

 Trykk på bilde for å komme til siden for feil på gatelys
gatelys-infratek.jpg

 


Flytting av lysmaster eller søknad om montering av et nytt lyspunkt:

Henvendelse rettes til Miljø og teknikk, via brev eller epost postmottak@valer-of.kommune.no

Våler kommune
Miljø og teknikk
Kjosveien 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD
 

Vedlikehold:

Det foretas utbedring av feil vedrørende anleggets funksjoner. Stolper som er skadet ved påkjørsel eller hærverk repareres. Vedlikehold av eksisterende gatelysarmaturer og stolper utføres fortløpende av Våler kommune.