Gatelys

Kommunen får en del meldinger om mørke gatelys. Her finner du en liten oversikt over hvor du kan melde fra om feil.


Feil ved gatebelysning langs veier i Våler kommune

Lurer du om det er en kommunal vei, eller en fylkesvei. Så kan du sjekke det på Vegkart.no


Flytting av lysmaster eller søknad om montering av et nytt lyspunkt:

Henvendelse rettes til Miljø og teknikk, via brev eller epost postmottak@valer-of.kommune.no

Våler kommune
Miljø og teknikk
Kjosveien 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD
 

Vedlikehold:

Det foretas utbedring av feil vedrørende anleggets funksjoner. Stolper som er skadet ved påkjørsel eller hærverk repareres. Vedlikehold av eksisterende gatelysarmaturer og stolper utføres fortløpende av Våler kommune.