Søknad om gravetillatelse

Gravemelding - For graving i offentlig veiareal

finn-kabel.png

Hvis grevemelding.no er nede, kan gamle søknadspapirer under brukes i nød:

Husk å meld inn graving til gravemelding.no

For veiledning og informasjon for gravearbeide, se her