Helse

Virksomhet Helse består av helsetjenster for asylsøkere, familiens hus, ergo- og fysioterapitjenester, psykisk helse.

Virksomhetsleder: Eline Uthus, tlf.: 69 28 92 04, mob.: 958 25 661