Helse og omsorg

Denne gruppen favner et vidt spekter av tjenester og tilbud. Under knappen "Helse og omsorg" tar vi med de mest aktuelle. Komplett liste finner du under knappen "Tjenester".

Sentrale kontaktpersoner i denne gruppen: (Du finner mobiltelefoner og e-post i listen over alle ansatte.)

Kommunalsjef Helse- og omsorg: Wenke Aanerød, tlf.: 69 28 92 07
Konstituert Virksomhetsleder Pleie og omsorg: Hege Fredriksen: tlf.: 69 28 92 09
Avdelingsleder Hjemmetjenester: Stilling ikke besatt ennå (17.10.2017)
Avdelingsleder sykehjem: Atle Jørgensen tlf.: 69 28 91 95
Koordinator kjøkken:
Camilla Sandberg, tlf.: 69 28 91 94 - som også er telefonen til kjøkkenet. 
Virksomhetsleder helse/Familiens Hus: Eline Uthus, tlf.: 69 28 92 04
Koordinator/ledende helsesøster: Anne Torill Kopperud, tlf.: 69 28 91 72
Koordinator psykisk helse/rusteam: Anne Gryting, tlf.: 69 28 92 11

Koordinator rehabiliteringsteam: Jens Tore Fossen, tlf.: 69 28 92 03
Fagsjef helsetjeneste for asylsøkere: Anne Kirsti Arenås, tlf.: 69 28 87 80
Helsestasjon, tlf.: 69 28 91 75 (onsdag og torsdag)

 

Sekretær, syn- og hørselskontakt samt trygghetsalarmer: Anette Mellegaard, tlf.: 69 28 91 62
Tekniske hjelpemidler: Jens Tore Fossen, tlf.: 91741255 (hverdager kl 08-10)

Kreftkontakt: (kreft@valer-of.kommune.no ): Linn Storm, 69 28 91 90, mobil: 482 04 476

Demenskontakt: Britt Blomquist, mobil 482 00 316

Sekretær Hjemmetjenestene: Gry Hege Strand, tlf.: 69 28 91 64
Vakttelefon hjemmesykepleien: 907 94 917
Koordinator for Tildelingskontoret: Birgitta Rafshol, tlf.: 69 28 91 92

Søknadsskjema for Psykisk helsearbeid, Sykehjemstjenester og Hjemmebasert omsorg (.pdf-fil)
Søknadsskjemaet må skrives ut, underskrives og sendes/leveres på Helse- og sosialsenteret.