Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten i Våler består av 5 privatpraktiserende fysioterapeuter, 2 kommunalt ansatte fysioterapeuter og 1 fysioterapeut i turnustjeneste.

Privatpraktiserende;

Inge Eian
Eirik Flesjø
Lena C. Edvardsen
Ruben Schandy
John Schandy (har for tiden vikar: Mats Huseby)

Inge Eian, Eirik Flesjø og Lena C. Edvardsen driver Folkestad fysikalske, adr.: Vestlia 1, 1592 Våler i Østfold og treffes på tlf: 69505276
Facebookside: https://nb-no.facebook.com/www.fysioterapifolkestad.no/ 

Ruben Schandy og John Schandy driver Våler fysioterapi, adr.: Bergskrenten 12 (Helse og sosialsenteret), 1592 Våler i Østfold. Treffes på tlf: 69287335 
Facebokkside: https://www.facebook.com/VaalerFysioterapi/


Kommunalt ansatte;

Elin Larsen og Jeanette Bråthe er ansatt i virksomhet helse og har mange oppgaver i kommunen;  på sykehjemmet, på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, i tillegg til at de deltar i habilitering av barn, på frisklivssentralen og med hverdagsrehabilitering i samarbeid med hjemmetjenesten.

Fysioterapeut i turnustjeneste er i kommunen i et halvt år om gangen (kommer ny i februar og i august hvert år). Fram til 14.2.2017 er det Carina Ahlin Pettersen som er i turnustjeneste og fra 15.2.-14.8.2017 kommer Eirin Bjerkreim Kleppa. 

Kommunalt ansatte kan nås via sentralbordet i kommmunen 69289100 eller på mobil og e-post; 

Elin Larsen: 474 62 560 elin.larsen@valer-of.kommune.no

Jeanette Bråthe: 941 59 346 jeanette.brathe@valer-of.kommune.no

Turnuskandidat: 468 97 020 (har egen mail på navn)