Helse og omsorg

Seksjon Helse og omsorg har driftsansvar for alle helsetjenestene og omsorgstilbudene i kommunen, samt oppfølging av interkommunale samarbeidsformer innenfor dette feltet. Seksjonens ledelse med stab og støttefunksjoner er lokalisert på Helse- og sosialsenteret, 1.etg rett inn hovedinngangen.

Helse og omsorg har kommunalsjef Wenke Aannerød som leder.

Ring kommunens sentralbord 69289100 om du ønsker å komme i kontakt med henne.
Der får du vite om hun er tilgjengelig eller sitter opptatt.