Helsestasjonen

Helsestasjonen ligger i underetasjen på Våler Helse- og sosialsenter. Helsestasjonstilbudet er frivillig og gratis for alle foreldre/foresatte med barn fra 0-6 år. Vi ønsker å støtte og hjelpe ut fra familiens ønske og behov, og er tilgjengelig for å gi råd og veiledning. Vi som jobber på helsestasjonen er helsesøster, lege, fysioterapeut og jordmor.

Vi følger barnet fram til skolestart, deretter blir barnet fulgt opp av skolehelsetjenesten fra 1. til 10. klasse.

RUTINEUNDERSØKSELSER VED HELSESTASJONEN ER:

Nyfødt:  Hjemmebesøk
6 uker:  Samtale/undersøkelse ved helsesøster og lege. Vaksinasjon.
Ca. 2 mnd.:  Barselgruppe - erstatter en kosultasjon.
3 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesøster. Vaksinasjon
Ca. 4 mnd.:  Barselgruppe - erstatter en kosultasjon.
5 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesøster. Vaksinasjon.
6 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesøster og lege.
8 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesøster.
10 mnd.: Samtale/undersøkelse ved helsesøster.
12 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesøster og lege.  Vaksinasjon.
15 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesøster. Vaksinasjon.
18 mnd.:  Samtale/undersøkelse ved helsesøster ved behov.
 2 år:  Samtale/undersøkelse ved helsesøster og lege.
 4 år:  Samtale/undersøkelse ved helsesøster.
 5-6 år: Samtale/undersøkelse ved helsesøster og lege -  skolestartundersøkelse.

Det er lettest å få kontakt med oss på tirdag, onsdag og torsdag mellom kl. 09.00 – 15.00.
Onsdag og torsdag kan dere også komme innom for å veie/måle barnet.
 
Vi treffes på tlf. nr.: 69 28 91 75
eller på e-mail: helsestasjonen@valer-of.kommune.no

VI ØNSKER AV DERE:

• At du gir beskjed hvis du ikke kan benytte deg av timen eller ikke kan komme til barselgruppe.
• At du ikke bringer akutt syke barn på helsestasjonen pga. smittefare.
Kontakt fastlegen hvis du ønsker at barnet skal undersøkes.
Er du i tvil gir vi deg råd og veiledning pr. telefon.
• At du gir oss tilbakemeldinger på tilbudet du får på helsestasjonen.
 
Vi håper på et godt samarbeide!