Helsestasjon for ungdom

Generelt

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Våler helsestasjon gir et tilbud via 
Moss Ungdomshelsestasjon,
Sentrum helsestasjon, Kirkegata 14, 1530 Moss.

Telefonnr.:  69 24 83 25

Åpningstider:
Mandag:   15.00-17.00
Torsdag:  15.00-17.00
Fredag:    09.00-11.30

Bare møt opp - ingen timebestilling.

 

 

 

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Klara Klok - spørreside for ungdom og unge voksne
Metoder og hjelpemidler for snus- og røykeslutt
Sex og samfunn
Ung.no
helsenorge - Narkotika
helsenorge.no - helsestasjon
Ungdomshelsestasjon i Moss

Samarbeidspartnere

Skoletannklinikk Våler kommune:
Moss Tannklinikk, Gudesgt.1, 1530 Moss.
Tlf.: 69 20 19 03.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3

Lov

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Våler
Etternavn: Helsestasjon
Telefon: 69 28 91 75
Telefaks: 69 28 91 75
E-post: helsestasjonen@valer-of.kommune.no

Andre opplysninger

Sist oppdatert

28.08.2017 09:26