Helsetjenesten for asylsøkere

Helsetjenesten for asylsøkere er en kommunal helsetjeneste som tilbyr nødvendig helsehjelp til asylsøkere mens de bor på Kasper transittmottak.

Formålet med helsetjenestetilbudet i mottaket er å:

  • Gjennomføre obligatorisk (lovpålagt) tuberkuloseundersøkelse
  • Behandle og følge opp alle nyankomne asylsøkere til Norge som har fått påvist tuberkulose
  • Fange opp umiddelbart behandlingstrengende sykdommer/ tilstander
  • Vurdere om kjente helsemessige forhold tilsier spesielle hensyn ved plassering i mottak

Helseteamet er lokalisert på Kasper transittmottak, Kasperveien 22, 1592 Våler

Teamet består av 3 sykepleiere, 1 helsesekretær og 1 lege som kommer to ganger i uken.

Våre åpningstider er man. – fre. kl. 8.00 – kl.15.30

Vi nås på tlf.nr. 69288780 eller mail asyl@valer-of.kommune.no