Miljørettet helsevern i Mossedistriktet

Miljørettet helsevern i Mossedistriktet er et interkommunalt samarbeid og arbeider med de faktorene i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Våpenskjoldene til Moss, Vestby, Våler, Råde og Rygge

Samarbeidsavtalen ble inngått mellom kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby i 2004 for å styrke kompetansen og imøtekomme nye forskrifter og krav på området.
Det er ansatt to avdelingsingeniører som utreder og behandler saker etter eget initiativ og på oppdrag fra kommunene, kommunelegene, andre offentlige instanser, befolkningen og næringslivet.

Klikk her for å komme til hjemmesiden for miljørettet helsevern