Hjemmebasert omsorg

Hjemmebasert omsorg er et samlebegrep for Dagsenter, Servicegruppe, Praktisk bistand og Hjemmesykepleie.

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem, til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Dersom du trenger hjelp fra de kommunale pleie - og omsorgstjenester, ta kontakt med Tildelingskontoret.
Søknad til hjemmebasert omsorg sendes eller leveres Tildelingskontoret, Helse- og sosialsenteret, Bergskrenten 12, 1592 Våler i Østfold. Søknadsskjema finner du HER.  Skjemaet skrives ut og underskrives.

Kommunens sentralbord: 69 28 91 00

Koordinator Tildelingskontoret: 69 28 91 92

Avdelingsleder hjemmetjenesten : 69 28 92 09

Vakttelefon hjemmesykepleien: 907 94 917