Hjemmetjenestene

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. Ved behov for tjenester fra hjemmetjenesten kan tildelingskontor kontaktes.

Vakttelefon hjemmesykepleien: 907 94 917

Avdelingsleder hjemmetjenesten
Hege Fredriksen, tlf.: 69 28 92 09, mob.: 400 21 700, hun er også konstituert Virksomhetsleder for Hjemmetjenesten.

Koordinator dagaktivitetstilbudet
Eivind Lien, tlf.: 69 28 91 98, mob.: 479 73 100

Demensteam
Britt Blomquist, mob.: 907 94 917 (tirsdag og torsdag).
Jens Tore Fossen tlf.: 69 28 92 03, mob.: 917 41 255

Trygghetsalarmer, syn- og hørselshjelpemidler
Anette Mellegaard, tlf.: 69 28 91 62 (mandag, torsdag og fredag).