Høringer

Oppdatert av: Tom Bastiansen (11.mai.2016)

Her finner du dokumentene til pågående høringer.


Utbyggingsavtale, Folkestad III

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4, legges utbyggingsavtale for Folkestad III ut til offentlig ettersyn i minst 30 dager.

Evt merknader sendes postmottak@valer-of.kommune.no innen 8. juni 2016

Vedtak
Revidert forslag til utbyggingsavtale
Vedlegg til utbyggingsavtale
Bestemmelser Folkestad III
Kart Folkestad III
Bestemmelser adkomst Kirkebygden
Kart adkomst Kirkebygden
Skisse lysløype

 


Formannskapet har besluttet å legge detaljregulering og utbyggingsavtale for Våktoppen ut til offentlig ettersyn.

Planen omfatter ca 13 daa og legger til rette for bygging av 15 eneboliger.

Her finner du planer og reguleringsbestemmelsene:

Her finner du dokumentene til utbyggingsavtalen:

Evt merknader sendes postmottak@valer-of.kommune.no innen 3.juni 2016

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no - Org.nr: 959 272 581