Høringer

Oppdatert av: Tom Bastiansen (13.okt.2014)

Her finner du dokumentene til pågående høringer.

KONSEKVENSUTREDNING, VÅLER NÆRINGSPARK
I henhold til Plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 legges Forslag til konsekvensutredning for Våler Næringspark ut til offentlig ettersyn. Høringsdokumentene ligger (lenke?) og hos Våler NAV ved ekspedisjonen. Høringsfristen er 15. november 2014

Uttalelser sendes til postmottak@valer-of.kommune.no  

Forslag til konsekvensutredning, Våler Næringspark

Samlet saksfremstilling, Våler Næringspark

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no