Høringer

Oppdatert av: Tom Bastiansen (18.apr.2016)

Her finner du dokumentene til pågående høringer.

Formannskapet har besluttet å legge detaljregulering og utbyggingsavtale for Våktoppen ut til offentlig ettersyn.

Planen omfatter ca 13 daa og legger til rette for bygging av 15 eneboliger.

Her finner du planer og reguleringsbestemmelsene:

Her finner du dokumentene til utbyggingsavtalen:

Eventuelle merknader og uttalelser fremsettes skriftlig innen 3.juni 2016 og sendes:
Våler kommune,
Seksjon oppvekst og kultur,
Kjosveien 1,
1592 Våler i Østfold

eller postmottak@valer-of.kommune.no


 

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no - Org.nr: 959 272 581