Høringer

Oppdatert av: Tom Bastiansen (16.des.2014)

Her finner du dokumentene til pågående høringer.

STRATEGISK FOLKEHELSEPLAN FOR VÅLER KOMMUNE
Under her finner du dokumentene som tilhører denne saken.
Høringsfristen er 19.desember 2014.

Uttalelser sendes til postmottak@valer-of.kommune.no  

Saksframlegg strategisk folkehelseplan 2014 - 2026

Strategisk folkehelseplan for Våler kommune 2014 - 2026

Oversiktsdokument

Folkehelsedialog

Vedtak


I henhold til plan- og bygningsloven § 12 -10 og § 17 - 4  legges følgende reguleringsplaner og utbyggingsavtaler ut til offentlig ettersyn:
Detaljregulering for Augerød IV
Utbyggingsavtale for Augerød IV
Detaljregulering for Folkestad III
Utbyggingsavtale for Folkestad III
 Du finner lenker til alle dokumentene litt lenger ned i denne teksten.
Høringsdokumentene ligger også på Nav-ekspedisjonen i Våler Herredshus.
Høringsfristen er 12. februar 2015
 
Uttalelser sendes til
Våler kommune
Kjosveien 1
1592 Våler i Østfold
eller til
postmottak@valer-of.kommune.no

Detaljregulering for Augerød IV
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Plankart
Melding om politisk vedtak

Utbyggingsavtale for Augerød IV
Melding om vedtak
Utkast til utbyggingsavtale

Detaljregulering for Folkestad III
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Illustrasjonsplan
Plankart
Melding om politisk vedtak

Utbyggingsavtale for Folkestad III
Melding om vedtak
Utkast til utbyggingsavtale

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no