Høringer

Oppdatert av: Erik Nilsen (19.mar.2014)

Her finner du dokumentene til pågående høringer.

Revidert renovasjonsforskrift og ny avfallsnorm

Våler kommune har utarbeidet forslag til endring i Forskrift om håndtering av husholdningsavfall samt ny Renovasjonsteknisk avfallsnorm som nå sendes på høring. Både forskriften og normen er utarbeidet i samarbeid med MOVAR og kommunene Moss, Råde, Vestby og Våler.  Forslaget er utlagt i papirversjon ved NAV Våler. Høringsfristen er satt til 1. mai 2014. og innspill kan sendes til movar@movar.no
Revidert renovasjonsforskrift
Ny Avfallsnorm

Regulering gang- og sykkelsti Augerød til Folkestad

Våler kommune har fått utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Hobølveien (fv 120) og langs Kirkeveien (fv 212) fra Augerød til Folkestad samt langs med Sånerveien (fv B220) fra Voldengkrysset til Kaspertomta. Forslaget er utlagt i papirversjon ved NAV Våler. Store karter kan sees på plansjefens kontor i 2. etg på Herredshuset. Høringsfristen er satt til 9. mai 2014.
Melding om vedtak
Planbeskrivelse gang- og sykkelsti Augerød - Folkestad
Planbestemmelser Augerød - Folkestad
Reguleringsplankart Fylkesvei 120: Hobølveien
Reguleringsplankart Fylkesvei 120: Hobølveien/Fylkesvei 121: Kirkeveien
Reguleringsplankart Fylkesvei 220: Sånerveien


Planprogram "Folkehelsestrategi for Våler kommune"

Her finner du dokumentene til planprogrammet.
Høringsfristen er 23.april 2014
Planprogram folkehelse 2014 - 2026
Saksframlegg folkehelse 2014 - 2026
Saksprotokoll folkehelse 2014 - 2026


 

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no