Høringer

Oppdatert av: Tom Bastiansen (13.mai.2014)

Her finner du dokumentene til pågående høringer.

I forbindelse med utviklingen av Augerød Næringsområde er det utarbeidet forslag til utbyggingsavtale.
Denne legges nå ut til høring i 30 dager.
Høringsfristen er 15. juni 2014.

Augerød delsak.

Augerød utbyggingsavtale

Plankart

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no