Høringer

Oppdatert av: Tom Bastiansen (27.apr.2015)

Her finner du dokumentene til pågående høringer.

DETALJREGULERING - ADKOMST - KIRKEBYGDEN SKOLE OFFENTLIG ETTERSYN

Ovennevnte plan ble behandlet i Formannskapet den 12. mars med følgende vedtak:
«I medhold av plan- og bygningsloven § 12 – 10, legges detaljregulering for adkomst- Kirkebygden skole, ut til offentlig ettersyn i seks uker.»

Høringsfristen settes til 4. mai 2015.

Uttalelser sendes til postmottak@valer-of.kommune.no eller til

Våler kommune, Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold

Under her finner du relevante dokumenter i saken.

Høringsbrev
Illustrasjonsplan 26.02.15
Plankart 26.02.15
Bestemmelser 26.02.15
Planbeskrivelse adkomst Kirkebygden skole
Saksfremlegg 12.mars
Saksprotokoll 12.mars
Melding om vedtak

 


Hovedrullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016 - 2019 - offentlig ettersyn

Høringsfristen settes til 26.mai 2015.

Brev til høringsinstansene
Utkast til planprogrammet
Saksfremlegg
Melding om vedtak

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no