Home-Start Familiekontakten

Et tilbud til foreldre med små barn! Et forebyggende tiltak ved siden av det offentlige hjelpeapparatet.

Hva er Home-Start familiekontakten?
Home-Start Familiekontakten tilbyr støtte til småbarnsfamilier som ønsker hjelp i en stresset og vanskelig hverdag. Hjelpen gis av frivillige familiekontakter som har vært igjennom et opplæringskurs før de starter kontakten med en familie.

Hvem kan bli familiekontakt?

Du som har foreldreerfaring eller annen erfaring fra arbeid med barn. Du må ha lyst og tid til å forplikte deg til å arbeide frivillig i en familie 1 gang i uka, 2-4 timer. Du får opplæring, veiledning og mulighet til å delta i et hyggelig miljø med andre familiekontakter.

Hvis du selv har hatt daglig omsorg for barn, har du en erfaring som kan være til nytte for andre i samme situasjon. Vi trenger alle opplevelsen av at andre har bruk for oss og erfaringene våre. Det er godt å få være noe for hverandre og se at det nytter når vi drar lasset sammen.

Har DU lyst til å "være der" for noen som trenger deg?

Vi tilbyr:
• forberedelseskurs, veiledning og temakvelder
• tilhørighet i et hyggelig miljø

Du har:
• erfaring som forelder (eller har arbeidet mye med barn)
• tid og lyst til å gi noe av deg selv for å hjelpe en småbarnsfamilie som sliter med å få dagen til å fungere.

Vi holder jevnlig forberedelseskurs for nye familiekontakter.

Ønsker du å bli frivillig i Home-Start Familiekontakten Rygge, Råde eller Våler?
Ta kontakt med koordinator Camilla Ausen på t
lf 482 54 997 / 69 70 85 45.

camilla.ausen@rygge.kommune.no

www.home-start-norge.no