Home-Start Familiekontakten

Et tilbud til foreldre med små barn! Et forebyggende tiltak ved siden av det offentlige hjelpeapparatet.

Home Start holder til i Rygge kommune og er et samarbeidsprosjekt mellom Rygge, Råde og Våler kommuner.

Klikk på denne lenken for å lese om Home Start og hva de er.

Ønsker du å bli frivillig i Home-Start Familiekontakten Rygge, Råde eller Våler?
Ta kontakt med koordinator Camilla Ausen på t
lf 482 54 997 / 69 70 85 45.

camilla.ausen@rygge.kommune.no

www.home-start-norge.no