Hvem kan delta

Alle mellom 18 og 67 år som er bosatt i Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Hobøl, Marker, Moss, Rakkestad, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler kommune og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en av følgende ytelser:

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføreytelser
  • Overgangsstønad
  • Dagpenger
  • Økonomisk sosialstøtte
  • Eller som jobber i en IA-bedrift.(Inkluderende arbeidslivsavtale).
  • Du kan delta på tvers av kommunegrensene.