Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Generelt

Beskrivelse

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjonen om barnets skolegang fra skolens side, og har samme rett til å delta på foreldremøter.

Hvis foreldrene ikke har felles foreldreansvar, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang, men bare når vedkommende spør skolen spesielt. Man har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men vil kunne delta hvis den som har foreldreansvar, gir sitt samtykke. Skolen kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen, men kan også velge å gi informasjonen skriftlig.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt barnelova § 47 Rett til opplysningar om barnet.

Lov

Barnelova

Retningslinje

Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar og du er den av foreldrene som barnet ikke bor hos, kan du henvende deg til skolen og be om å få informasjon direkte. Skolen plikter da å holde deg løpende orientert om barnets skolegang. Er du biologisk forelder, men uten foreldreansvar, har du rett på informasjon om barnet bare i de tilfeller du henvender deg direkte til skolen.

Klagemulighet

Du kan klage til Fylkesmannen på avslag om å få informasjon. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til å endre det.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Anne-Grethe
Etternavn: Moe
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 69 28 92 23
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: anne-grethe.moe@valer-of.kommune.no

Fornavn: Lasse
Etternavn: Edelsteen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 69 28 92 71
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: rektor@svinndal.gs.of.no

Fornavn: Sine Terese
Etternavn: Rismark
Tittel: Rektor
Telefon: 69 28 92 51
Mobil: 48066547
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: sine.rismark@valer-of.kommune.no

Fornavn: Line
Etternavn: Andersen
Tittel: Skolefaglig rådgiver
Telefon: 69289122
Mobil: 97034280
E-post: line.andersen@valer-of.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Oppvekst og kultur
  • Leder: Harald Hammer
  • Telefon: 69 28 91 00
  • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
  • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
  • Besøksadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
  • Åpningstid: 08.00-15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

31.07.2017 14:07